Kontaktné informácie EXPORT - IMPORT Bratislava

SINTRA,spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, Slovensko

Oddelenie
Telefón
Fax
E-mail
 
 
Ústredňa
+421 2 443 72 039
+421 2 444 50 886
 
 
Export - import
+421 2 444 52 758
 
 
 
Odbyt
+421 2 444 52 759
+421 2 443 72 005
 
 
 
Ekonomické oddelenie
+421 2 444 59 913
 
 
 
Sklad
+421 2 459 26 501